Fisk

Fiskene kan købes i shoppen, men kan ikke sendes. Skal hentes, ved betaling vil de blive reserveret.

Kan derefter hentes efter aftale